Kullanıcı Sözleşmesi
 • www.galeresim.com sitesini herhangi bir şekilde kullanan tüm ziyaretçi ve üyeler bu sayfadaki şartlara uymayı kabul etmiş sayılacaktır. Bu Kullanım Şartları dokümanında siteyi üye girişi yaparak veya yapmaksızın herhangi bir şekilde kullanan her türlü gerçek ve tüzel kişiler ‘kullanıcı’ olarak anılacaktır. Kullanım şartlarını kabul etmiyorsanız, lütfen bu siteyi kullanmayınız.

   

  Bu sayfada yer alan kullanım şartları, Galeresim tarafından herhangi bir anda www.galeresim.com sitesinde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. Galeresim\'’in değişiklik yaptığı Kullanım Şartları, www.galeresim.com sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcılar www.galeresim.com hizmetlerini herhangi bir şekilde kullandıkları anda, bu sayfada yayınlanan şartları kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılacaktır.

   

  Bu sitenin içerdiği tüm bilgi, resim, eser, yazı  ve fotoğraf   içeriğin mülkiyeti Galeresim’e aittir ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili uluslararası mevzuat kapsamında hukuki koruma altındadır. Site içeriğinin izinsiz olarak tamamen veya kısmen kaydedilmesi, kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması, değiştirilmesi, sergilenmesi ve yayınlanması ve bunlara teşebbüs edilmesi yasaktır. Galeresim, bu şartları ihlal eden kullanıcılara karşı yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

   

  Kullanıcılar, Galeresim’in herhangi bir içerik veya iletişim sistemini kullanırken üçüncü şahısların yasal haklarını hiçbir şekilde ihlal etmemekle yükümlüdür.Galeresim,  bu gibi ihlallerle ilgili olarak hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir ve bu ihlallerden doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir. 

   

  www.galeresim.com sitesinde yer alan diğer web sitelerine olan bağlantıların kullanımından doğabilecek tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.Galeresim bu sitelerin içeriğinden, içeriğin doğruluğundan veya uygunluğundan sorumlu değildir.

  Sanatçı , mutabık kalınan eser veya eserlerinin görsellerinin Galeresim’in uygun bulduğu şekilde , Facebook, Twitter, İnstagram, Pinterest, vb. gibi sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılması ve söz konusu eserlerin görsellerinin , tanıtım büroşürleri,web sitesi ,posterler ve videolar gibi mecralarda maddi –manevi hiçbir karşılık beklemek sizin paylaşılmasına muvafakat ettiğini gayri kabili rucu kabul beyan ve taahhüt eder.

  Galeresim’in eser yükleme gibi interaktif sistemlerini kullanarak siteye gönderdiğiniz ve eklediğiniz içeriğin telif haklarının size ait olduğu varsayılmaktadır. Hukuken geçerli oldukları ve üçüncü şahısların haklarını ihlal etmedikleri sürece, bu haklarınız üzerinde dilediğiniz şekilde tasarrufta bulunma hakkınız ortadan kalkmamaktadır. Ancak, bu siteyi kullanarak, Galeresim’e, söz konusu içeriği derleme, işleme, yayınlama ve pazarlama hakkını, süresiz ve gayri münhasır olarak vermektesiniz.

   

  Sitenin işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda üyelik kaydı yapılması veya otomatik yöntemlerle eserlere çok sayıda favori talebi veya sanatçılara çok sayıda takipçi eklemek bu yasağa dahildir. Galeresim, bu gibi faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen Kullanıcıların siteye erişimini engelleme ve yasal işlem başlatma hakkı sahiptir.

   

  Kullanıcılar, sitenin sunduğu çeşitli hizmetleri kullanırken, genel ahlaka, yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere ve ilgili uluslararası mevzuata uymakla yükümlüdür. Kullanıcı adınız da dahil olmak üzere sitemize gönderdiğiniz tüm bilgiler, profil bilgilerinize eklediğiniz tüm bilgiler, ve interaktif sistemleri kullanarak sitemize eklediğiniz veya eklenmesini önerdiğiniz tüm resimler, eserler, ve grafikler, genel ahlaka ve söz konusu yasa ve yönetmeliklere uygun olmak zorundadır. Sitemize gönderdiğiniz bilgilerin genel ahlaka ve kanunlara aykırı olması nedeniyle Galeresim hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Kullanıcıya ait olacaktır.

   

  Galeresim sanatçıların biyografi bilgilerini ve portfolyolarını paylaşmalarını sağlamaktır. Kullanıcının bu kanalları amacı dışında (ve özellikle reklam amacıyla ve hakaret içeren şekilde) kullanması halinde, Galeresim, Kullanıcının siteye erişimini engelleme, Kullanıcı aleyhine yasal işlem başlatma ve sitenin amacı dışına çıkan ilgili içeriği yayından kaldırma hakkına sahiptir.

   

  Galeresim sitenin Kullanıcılarına kesintisiz olarak veya belli bir şekilde hizmet vermeyi, kötü amaçlı yazılım ve programlardan arındırılmış olduğunu, hiçbir şekilde taahhüt etmemektedir. Galeresim sitedeki içeriğin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak için gerekli özeni gösterilmektedir ancak geç güncellemelerden veya yazım hatalarından doğabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmez.

   

  Kullanıcı adınız ve şifreniz sadece şahsınıza aittir. Kullanıcı kendi şifre ve kullanıcı adını bir başkasına vermemeyi taahhüt eder. Kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak yapılan tüm işlemlerin, aksi ispat edilmediği sürece ilgili üye tarafından yapıldığı kabul edilecektir. Kullanıcı verdiği tüm bilgilerin doğruluğunu garanti eder. Bilgilerin yanlış olmasından kaynaklanacak her türlü sorumluluk üyeye aittir.

   

  Bir kişi herhangi bir amaçla birden fazla profil oluşturamaz. Farklı kullanıcı adlarının aynı kişiye ait olduğunun tespit etmesi halinde, Galeresim, söz konusu kişinin tüm üyeliklerini derhal ve tek taraflı olarak feshetme ve ilgili Kullanıcının bu siteye erişimini engelleme hakkına sahiptir.

   

  Galeresim, yasalara aykırı olmayan çeşitli teknolojik araçlar yardımıyla, sitenin Kullanıcıları hakkında bilgi toplama ve bu bilgileri reklam yayın sisteminde ve içerik sisteminde kullanma hakkına sahiptir. 

   

  Bu sayfada yer alan kullanım şartlarıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek tüm ihtilaflar, münhasıran Türk hukukuna ve İstanbul mahkemeleri ve icra dairelerinin yargı yetkisine tabidir.